Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Karlsson, T. 1998: Förteckning över svenska kärlväxter.
Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560


Kopplade växtnamn  som börjar på  U [11]
 U 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ulex  L. ärttörnen
Ulmus  L. almar
Ulmus glabra ssp. montana  (Stokes) Hyl. bergalm
Umbilicus  DC. navelörter
Urtica  L. nässlor
Urtica dioica ssp. sondenii  (Simmons) Hyl. fjällnässla
Utricularia  L. bläddror
Utricularia australis  R.Br. sydbläddra
Utricularia intermedia  Hayne dybläddra
Utricularia minor  L. dvärgbläddra
Utricularia stygia  G.Thor sumpbläddra