Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Erhardt, W. et al. 2002: Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.
17:e uppl, 990, Eugen Ulmer, Stuttgart


Kopplade växtnamn  som börjar på  Z [2]
 Z 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Zamia skinneri  A.Dietr. T  U 
Zanthoxylum armatum  DC. T  U