Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Bergmans, J. 1939: Vaste Planten en Rotsheesters.
2:e uppl, 978, J. H. Faassen-Hekkens, Tegelen


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [5]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Viola odorata 'Amiral Avellan'  Lille
Viola odorata 'La France'  Millet 1891
Viola odorata 'The Czar'  F.J.Graham 1863
Viscaria vulgaris 'Alba'  
Viscaria vulgaris 'Albiflora'