Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Bergmans, J. 1939: Vaste Planten en Rotsheesters.
2:e uppl, 978, J. H. Faassen-Hekkens, Tegelen


Kopplade växtnamn  som börjar på  I [4]
 I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Iberis corifolia  hort. non (Sims) Sweet
Iberis sempervirens 'Magnifica'  
Inula orientalis 'Laciniata'  
Iris orientalis 'Gigantea'