Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Linné, C. von 1731: Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.
Carl von Linnés ungdomsskrifter. Första serien, 270-360, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm

> > till huvudreferens Carl von Linnés ungdomsskrifter. Första serien


Kopplade växtnamn  som börjar på  X [1]
 X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Xeranthemum annuum  L. Flos aeternitatis, Jacea oleae folio capitulis simplicibus, Ptarmica altera, Stoebe, Xeranthemum flore simplici purpureo majore