Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Linné, C. von 1731: Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.
Carl von Linnés ungdomsskrifter. Första serien, 270-360, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm

> > till huvudreferens Carl von Linnés ungdomsskrifter. Första serien


Kopplade växtnamn  som börjar på  U [1]
 U 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Urtica pilulifera  L. Urtica pilulifera folio profundius urticae majoris in modum serrato semine lini, Urtica prima, Urtica romana, Urtica urens pilulas ferens semine lini, Urtica urens prior