Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Linné, C. von 1731: Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.
Carl von Linnés ungdomsskrifter. Första serien, 270-360, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm

> > till huvudreferens Carl von Linnés ungdomsskrifter. Första serien


Kopplade växtnamn  som börjar på  I [12]
 I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ilex aquifolium  L. Agrifolium, Aquifolium, Aquifolium s. Agrifolium vulgare, Ilex aculeata baccifera folio sinuato
Impatiens balsamina  L. Balsamina altera, Balsamina foemina
Impatiens balsamina 'Alba'   Balsamina foemina flore albo
Inula helenium  L. Aster omnium maximus Helenium dictus, Enula campana, Helenium officinarum, Helenium vulgare
Ipomoea purpurea  (L.) Roth Campanula indica, Convolvulus purpureus folio subrotundo
Iris germanica  L. Iris germanica, Iris hortensis latifolia, Iris latifolia major vulgaris flore caeruleo lab. purpureo, Iris vulgaris germanica s. sylvestris, Iris vulgaris violacea s. purpurea hortensis & sylvestris
Iris graminea  L. Iris angustifolia prunum redolens minor
Iris pallida  Lam. himmelsblå stora svärdsliljor, Iris dilute caerulea involucro albo, Iris hortensis pallide caerulea
Iris pallida 'Dalmatica'  före 1600 Iris dalmatica major, Iris dalmatica major flore vulgari minus violaceo
Iris sibirica  L. Iris pratensis angustifolia non foetida altior, Iris sylvestris angustifolia major, Iris tenuifolia major flore caeruleo et striato
Iris spuria  L. Iris pratensis angustifolia folio foetido
Iris variegata  L. gulbrokig svärdslilja, Iris lutea variegata, Iris variegata ex luteo et purpureo