Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Havs- och vattenmyndigheten 2019: Förslag till reviderad förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse.
Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/eus-forordning-om-invasiva-frammande-arter/forslag-till-reviderad-forteckning-over-invasiva-frammande-arter-av-unionsbetydelse.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [1]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Prosopis juliflora  (Sw.) DC. A  E