Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Naturvårdsverket 2011: Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Naturligt näringsrika sjöar. Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation.
Naturvårdsverket, Stockholm

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/sotvatten/vl-3150-naturligtnaringsrikasjoar.pdf


Kopplade växtnamn  som börjar på  R [4]
 R 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ranunculus lingua  L.
Rhynchostegium riparioides  (Hedw.) Cardot E  V 
Riccia fluitans  L.
Ricciocarpos natans  (L.) Corda