Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Naturvårdsverket 2011: Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Naturligt näringsrika sjöar. Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation.
Naturvårdsverket, Stockholm

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/sotvatten/vl-3150-naturligtnaringsrikasjoar.pdf


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [11]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Persicaria amphibia  (L.) Gray
Potamogeton berchtoldii  Fieber
Potamogeton compressus  L.
Potamogeton crispus  L.
Potamogeton filiformis  Pers. E  V 
Potamogeton friesii  Rupr.
Potamogeton lucens  L.
Potamogeton obtusifolius  Mert. & W.D.J.Koch E  V 
Potamogeton perfoliatus  L.
Potamogeton praelongus  Wulfen
Potamogeton pusillus  L.