Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Ministry of Environment and Food of Denmark 2017: Seed Report 2016.
The Danish Agrifish Agency

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Den_oekologiske_frodatabase/Seed_Report_2016_DK.pdf


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [1]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Winterkefer'