Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iBok)
Fries, E. 1864: Förslag till fastställande af Svenska växternas slägtnamn.
Botaniska Utflygter. Tredje bandet, 193-256

> > till huvudreferens Botaniska Utflygter. Tredje bandet


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [14]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Vahlodea  Fr. fjälltåtel
Valeriana  L. vänderot
Valerianella  Mill. vårsallat
Veratrum  L. prustrot
Verbascum  L. kungsljus
Verbena  L. jernört
Veronica  L. ärenpris
Viburnum  L. olvon, olvonbuske
Vicia  L. vicka
Vinca  L. ivgrön
Vincetoxicum  Wolf tulkört
Viola  L. violblomma
Viscaria  Bernh. tjärblomster
Viscum  L. mistel