Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iBok)
Fries, E. 1864: Förslag till fastställande af Svenska växternas slägtnamn.
Botaniska Utflygter. Tredje bandet, 193-256

> > till huvudreferens Botaniska Utflygter. Tredje bandet


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [70]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Sagina  L. hönsbet
Sagittaria  L. skäkta
Salicornia  L. glasört
Salix  L. pil, vide
Salsola  L. sodaört
Salvia  L. salvia
Sambucus  L. hyll
Sambucus ebulus  L. attik
Samolus  L. samosört
Sanguisorba  L. blodstilla
Sanicula  L. sårläka
Saponaria  L. såpneglika
Sarothamnus  Wimm. hareris
Satureja  L. safver
Saussurea  DC. fjällskära
Saxifraga  L. bräcka
Scabiosa  L. stjernvädd
Scandix  L. nålkörfvel
Schedonorus  P.Beauv. svingellosta
Scheuchzeria  L. kallgräs
Schoberia  C.A.Mey. non Scop.
Schoenus  L. knappag
Scilla  L. blåstjerna
Scirpus  L. säf
Scleranthus  L. knavel
Scolochloa  Link kase, vass-svingel
Scolopendrium  Adans. mjeltbräken
Scorzonera  L. kornfibla
Scorzoneroides  Moench höstfibla
Scrofularia  orth. var.
Scrophularia  L. flenört
Scutellaria  L. frossört
Sedum  L. fetknopp
Selaginella  P.Beauv. smålummer
Selinum  L. kruffrö
Sempervivum  L. taklök
Senecio  L. korsört
Serratula  L. skära, ängsskära
Seseli  L. säfferot
Sesleria  Scop. elfäxing
Setaria  P.Beauv. kafvelhirs
Sherardia  L. madd
Sibbaldia  L. trefingersört
Silaum  Mill. ängsticka
Silaus  Bernh.
Silene  L. glim
Sinapis  L. senap
Sisymbrium  L. vägsenap
Sium  L. märke
Smilacina  Desf.
Solidago  L. gullris
Sonchus  L. mjölkfibla
Sorbus  L. oxel, rönn
Sparganium  L. igelknopp
Spergula  L. spergel
Spergularia  (Pers.) J.Presl & C.Presl fjällnarv
Spiraea  L. spirea
Spirobassia  Freitag & G.Kadereit saltört
Stachys  L. syska
Statice  auct. non L.
Stellaria  L. stjernblomma
Stenhammaria  Nyman
Stipa  L. borstgräs
Stratiotes  L. dyborre
Struthiopteris  Willd. non Scop.
Suaeda  J.F.Gmel. saltört
Subularia  L. sylört
Succisa  Haller knappvädd
Symphytum  L. vallört
Syringa  L. syrén