Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iBok)
Fries, E. 1864: Förslag till fastställande af Svenska växternas slägtnamn.
Botaniska Utflygter. Tredje bandet, 193-256

> > till huvudreferens Botaniska Utflygter. Tredje bandet


Kopplade växtnamn  som börjar på  M [31]
 M 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Maianthemum  F.H.Wigg. ekorrbär
Malachium  Fr.
Malaxis  Sw. myggblomma
Malus  Mill. appel
Malva  L. kattost
Marrubium  L. andorn
Matricaria  L. sötblomster
Matteuccia  Tod. foderbräken
Medicago  L. smäre
Melampyrum  L. kovall
Melandrium  Röhl. klintblära
Melica  L. slok, slokgräs
Melilotus  Mill. amur
Mentha  L. mynta
Menyanthes  L. bläcken
Mercurialis  L. bingel
Mertensia  Roth fjärva
Milium  L. hässlebrodd
Minuartia  L. nörel
Misopates orontium  (L.) Raf. skalleblomma
Molinia  Schrank senegräs
Monotropa  L. tallört
Montia  L. lunk
Mulgedium  Cass. tolta
Muscari  Mill. perldrufva
Myosotis  L. ögonblomma
Myosoton  Moench vattenarv
Myosurus  L. mustippa
Myrica  L. pors
Myricaria  Desv. klådris
Myriophyllum  L. vattenslinga