Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Kongliga Landtbruksstyrelsen 1894: Normalförteckning öfver svenska växtnamn.
Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyrelsen 17(3): 1-87, Norrköping


Kopplade växtnamn  som börjar på  X [4]
 X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Xanthium  L. skräppa
Xanthium spinosum  L. tistelskräppa
Xanthium strumarium  L. färgskräppa
Xanthoria parietina  (L.) Th.Fr. gullaf