Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Kongliga Landtbruksstyrelsen 1894: Normalförteckning öfver svenska växtnamn.
Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyrelsen 17(3): 1-87, Norrköping


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [130]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Sagina  L. nejde
Sagina procumbens  L. krypnejde
Salicaceae   pilväxter
Salix alba  L. hvitpil
Salix amygdalina  L.
Salix caprea  L. sälg, sälgvide
Salix cinerea  L. gråvide
Salix x fragilis  L. knäckepil
Salix herbacea  L. dvärgvide
Salix pentandra  L. jolster, jolsterpil
Salix purpurea  L. purpurvide
Salix repens  L. krypvide
Salix triandra  L. mandelpil
Salix viminalis  L. korgvide
Salvia  L. salvia
Salvia officinalis  L. salvia, äkta salvia
Sambucus  L. hyll
Sambucus ebulus  L. sommarhyll
Sambucus nigra  L. fläderhyll, hyll
Sambucus racemosa  L. drufhyll
Sanguisorba minor  Scop. pimpernell
Sanguisorba officinalis  L. blodtopp
Sapindaceae   sapindväxter
Satureja  L. kyndel
Satureja hortensis  L. kyndel, vanlig kyndel
Saxifraga  L. bräcka
Saxifraga granulata  L. knylbräcka
Saxifragaceae   bräckeväxter
Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla sjösäf
Scirpus  L. säf
Scirpus caespitosus  orth. var.
Scirpus lacustris  L.
Scirpus maritimus  L.
Scirpus palustris  L.
Scleranthus  L. knafvel
Scleranthus annuus  L. grönknafvel
Scleranthus perennis  L. hvitknavel
Scolochloa  Link kase
Scolochloa festucacea  (Willd.) Link vasskase
Scorzonera  L. skorzonera
Scorzonera hispanica  L. rotskorzonera
Scorzonera humilis  L. ängsskorzonera
Scorzoneroides autumnalis  (L.) Moench höstfjun
Scrophulariaceae   skeplingväxter
Secale cereale  L. råg
Securigera varia  (L.) Lassen giftkronill
Sedum acre  L. gul fetknopp, gulknopp
Sedum album  L. hvit fetknopp, hvitknopp
Senecio  L. bo
Senecio sylvaticus  L. svedjebo
Senecio viscosus  L. stinkbo
Senecio vulgaris  L. korsbo
Serratula  L. skärda
Serratula tinctoria  L. ängsskärda
Sesleria  Scop. älfing
Sesleria caerulea  auct. non (L.) Ard.
Sesleria uliginosa  Opiz blåälfving
Setaria  P.Beauv. kolvhirs
Setaria glauca  auct. non (L.) P.Beauv.
Setaria italica  (L.) P.Beauv. äkta kolfhirs
Setaria italica var. germanica  (P.Beauv.) Chevall.
Setaria italica var. moharia  (Alef.) Hegi moharhirs, moharkolfhirs
Setaria pumila  (Poir.) Schult. grå kolfhirs, gråhirs
Setaria verticillata  (L.) P.Beauv. sträf kolfhirs, sträfhirs
Setaria viridis  (L.) P.Beauv. grön kolfhirs, grönhirs
Sherardia  L. madd
Sherardia arvensis  L. åkermadd
Silene  L. glim
Silene dioica  (L.) Clairv. klättblära
Silene inflata  Sm.
Silene latifolia ssp. alba  (Mill.) Greuter & Burdet ängsblära
Silene noctiflora  L. nattglim
Silene vulgaris  (Moench) Garcke smällglim
Sinapis  L. senap
Sinapis alba  L. hvitsenap
Sinapis arvensis  L. åkersenap
Sisymbrium  L. stilla
Sisymbrium officinale  (L.) Scop. dufstilla
Sisymbrium sophia  L.
Sium  L. strätta
Sium latifolium  L. storsträtta
Sium sisarum  L. sockeranis
Solanaceae   bolmväxter
Solanum dulcamara  L. läkekvesa
Solanum lycopersicum  L. tomat
Solanum nigrum  L. nattskatta
Solanum tuberosum  L. potatis, vanlig potatis
Solidago virgaurea  L. gullrisp
Sonchus  L. molke
Sonchus arvensis  L. åkermolke
Sonchus asper  (L.) Hill tistelmolke
Sonchus oleraceus  L. kålmolke
Sorbus aucuparia  L. rönn, vanlig rönn
Sorbus hybrida  L. finnoxel
Sorbus intermedia  (Ehrh.) Pers. oxel, vanlig oxel
Sorbus scandica  (L.) Fr.
Sorghum  Moench durra
Sorghum bicolor  (L.) Moench negerdurra
Sorghum bicolor Saccharatum-Gruppen   sockerdurra
Sorghum saccharatum  (L.) Moench
Sorghum vulgare  Pers.
Spergula  L. spärgel
Spergula arvensis  L. åkerspärgel
Spergula arvensis var. maxima  (Weihe) Mert. & W.D.J.Koch
Spergula arvensis ssp. maxima  (Weihe) O.Schwartz jättespärgel
Spergula arvensis var. sativa  Mert. & W.D.J.Koch
Spergula arvensis ssp. sativa  (Mert. & W.D.J.Koch) Celak. foderspärgel
Sphagnum  L. hvitmossor
Spinacia oleracea  L. spenat
Spiraea  L. spirea
Spiraea salicifolia  L. häckspirea
Stachys  L. syska
Stachys affinis  Bunge koregi, koregisyska
Stachys palustris  L. knölsyska
Stachys sylvatica  L. stinksyska
Stachys tuberifera  Naudin
Stellaria  L. arf
Stellaria graminea  L. stjärnarf
Stellaria media  (L.) Vill. våtarf
Stipa  L. stipa
Stipa capillata  L. hårstipa
Stipa pennata  L. fjäderstipa
Struthiopteris germanica  Willd.
Succisa pratensis  Moench knappvädd
Symphytum  L. välla
Symphytum asperrimum  Sims
Symphytum asperum  Lepech. fodervälla
Symphytum officinale  L. benvälla
Syringa  L. syren
Syringa vulgaris  L. syren, vanlig syren