Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Kongliga Landtbruksstyrelsen 1894: Normalförteckning öfver svenska växtnamn.
Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyrelsen 17(3): 1-87, Norrköping


Kopplade växtnamn  som börjar på  M [65]
 M 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Maianthemum bifolium  (L.) F.W.Schmidt spiron
Malus domestica  (Suckow) Borkh. apel, trädgårdsapel, vanlig apel
Malus sylvestris  Mill. vildapel
Malva  L. malva
Malva borealis  Wallman
Malva neglecta  Wallr. kattost, kattostmalva
Malva pusilla  Sm. småkattost
Malva sylvestris  L. rödmalva
Malva vulgaris  Fr. non Ten.
Malvaceae   malvaväxter
Marchantia  L. jordlunga
Matricaria  L. kamill
Matricaria chamomilla  L. sötkamill
Matricaria discoidea  DC. gatkamill
Matteuccia struthiopteris  (L.) Tod. foderbräken
Medicago  L. smäre
Medicago arabica  (L.) Huds. fläcksmäre
Medicago denticulata  Willd.
Medicago lupulina  L. humlesmäre
Medicago maculata  Willd.
Medicago x media  Pers.
Medicago minima  (L.) Bartal. sandsmäre
Medicago polymorpha  L. tandsmäre
Medicago sativa  L. blåsmäre
Medicago sativa ssp. falcata  (L.) Arcang. kosmäre
Medicago sativa ssp. x media  (Pers.) Schübl. & M.Martens mellansmäre
Melampyrum  L. skepling
Melampyrum arvense  L. åkerskepling
Melampyrum nemorosum  L. lundskepling
Melampyrum pratense  L. koskepling
Melampyrum sylvaticum  L. skogsskepling
Melandrium  Röhl. blära
Melandrium pratense  (Rafn) Röhl.
Melandrium silvestre  orth. var.
Melanosinapis communis  Spenn.
Melica  L. slok
Melica altissima  L. jätteslok
Melica ciliata  L. grusslok
Melica nutans  L. bergsslok
Melica uniflora  Retz. lundslok
Melilotus  Mill. melot
Melilotus albus  Medik. hvitmelot
Melilotus caeruleus  (L.) Desr.
Melilotus officinalis  (L.) Lam. gulmelot
Mentha  L. mynta
Mentha arvensis  L. åkermynta
Menyanthes trifoliata  L. bläcken
Milium effusum  L. hässle
Molinia  Schrank sene
Molinia caerulea  (L.) Moench blåsene
Mulgedium  Cass. tolta
Myosotis  L. öga
Myosotis arvensis  (L.) Hill åkeröga
Myosotis collina  Rchb., non Hoffm.
Myosotis discolor  Pers. broköga
Myosotis ramosissima  Rochel backöga
Myosotis scorpioides  L. kärröga
Myosotis stricta  Roem. & Schult. fältöga
Myosotis versicolor  (Pers.) Sm.
Myosurus minimus  L. mustippa
Myrica gale  L. pors
Myricaceae   porsväxter
Myrrhis odorata  (L.) Scop. körfvel
Myrtillus nigra  orth. var.
Myrtillus uliginosa  (L.) Drejer