Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Kongliga Landtbruksstyrelsen 1894: Normalförteckning öfver svenska växtnamn.
Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyrelsen 17(3): 1-87, Norrköping


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [98]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lactuca  L. salad
Lactuca alpina  (L.) A.Gray fjälltolta
Lactuca sativa  L. salad, trädgårdssalad
Lamiaceae   läppväxter
Laminaria  J.V.Lamour. tare
Lamium  L. plister
Lamium album  L. hvitplister
Lamium amplexicaule  L. mjukplister
Lamium purpureum  L. rödplister
Lappa  Scop.
Lappula  Moench piggling
Lappula squarrosa  (Retz.) Dumort. gruspiggling
Lapsana communis  L. harkål
Larix  Mill. lärk
Larix decidua  Mill. lärk, vanlig lärk
Larix europaea  DC.
Lathyrus  L. vial
Lathyrus heterophyllus  L. vingvial
Lathyrus japonicus ssp. maritimus  (L.) P.W.Ball hafsvial
Lathyrus linifolius  (Reichard) Bässler gökvele
Lathyrus maritimus  (L.) Bigelow
Lathyrus niger  (L.) Bernh. svartvele
Lathyrus odoratus  L. luktvial
Lathyrus palustris  L. kärrvial
Lathyrus pratensis  L. ängsvial
Lathyrus sylvestris  L. skogsvial
Lathyrus tuberosus  L. knölvial
Lathyrus vernus  (L.) Bernh. vårvele
Lavandula  L. lavendel
Lecanora tartarea  (L.) Ach.
Lemna  L. andmat
Lemnaceae   andmatväxter
Lens culinaris  Medik. lins, åkerlins
Lentibulariaceae   bläddreväxter
Leontodon  L. fjun
Leontodon hispidus  L. sommarfjun
Lepidium  L. krasse
Lepidium campestre  (L.) R.Br. fältkrasse
Lepidium sativum  L. kryddkrasse
Letharia vulpina  (L.) Hue ulflaf
Leucanthemum vulgare  Lam. prästkrage
Leymus arenarius  (L.) Hochst. sandelm
Ligustrum  L. liguster
Ligustrum vulgare  L. liguster, vanlig liguster
Liliaceae   kronliljeväxter
Lilium  L. lilja
Lilium bulbiferum  L. brandlilja
Lilium martagon  L. krollilja
Linaceae   linväxter
Linaria  Mill. minga
Linaria minor  (L.) Desf.
Linaria vulgaris  Mill. flugminga
Linnaea borealis  L. linnea
Linum  L. lin
Linum catharticum  L. dvärglin
Linum usitatissimum  L. lin, åkerlin
Lithospermum officinale  L. stenfröleta
Lobaria pulmonaria  (L.) Hoffm. lunglaf
Lolium  L. repe
Lolium linicola  A.Braun
Lolium multiflorum  Lam. borstrepe
Lolium perenne  L. renrepe
Lolium remotum  Schrank linrepe
Lolium temulentum  L. dårrepe
Lonicera  L. kaprifol, try
Lonicera caprifolium  L. kaprifol, äkta kaprifol
Lonicera periclymenum  L. skogskaprifol
Lonicera xylosteum  L. bentry
Lotus  L. gigel
Lotus corniculatus  L. käringgigel
Lotus maritimus  L. strandflygel
Lotus pedunculatus  Cav. storgigel
Lotus tenuifolius  (L.) Rchb. non Burm.f.
Lotus tenuis  Willd. strandgigel
Lotus tetragonolobus  L. sparrisflygel
Lupinus  L. lupin
Lupinus albus  L. hvitlupin
Lupinus angustifolius  L. kaffelupin
Lupinus luteus  L. gullupin
Luzula  DC. fryle
Luzula campestris  (L.) DC. fältfryle
Luzula pilosa  (L.) Willd. vårfryle
Lychnis  L. lysa
Lychnis flos-cuculi  L. göklysa
Lychnis viscaria  L.
Lycopersicon esculentum  Mill.
Lycopersicum  Hill
Lycopodium  L. lummer
Lycopodium annotinum  L. reflummer
Lycopodium clavatum  L. mattlummer
Lycopodium complanatum  L. jämnelummer
Lycopus  L. andorn
Lycopus europaeus  L. andorn, vattenandorn
Lysimachia  L. lysing
Lysimachia vulgaris  L. strandlysing
Lythraceae   fackelväxter
Lythrum  L. fackla
Lythrum salicaria  L. strandfackla