Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Kongliga Landtbruksstyrelsen 1894: Normalförteckning öfver svenska växtnamn.
Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyrelsen 17(3): 1-87, Norrköping


Kopplade växtnamn  som börjar på  J [13]
 J 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Jacobaea vulgaris  Gaertn. gullbo
Jasione  L. munke
Jasione montana  L. blåmunke
Juglandaceae   valnötsväxter
Juglans  L. valnöt
Juglans regia  L. valnöt, äkta valnöt
Juncaceae   tågväxter
Juncaginaceae   sältingväxter
Juncus  L. tåg
Juncus conglomeratus  L. knapptåg
Juncus effusus  L. veketåg
Juniperus communis  L. en, vanlig en
Juniperus sabina  L. säfvenbom, vanlig säfvenbom