Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Kongliga Landtbruksstyrelsen 1894: Normalförteckning öfver svenska växtnamn.
Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyrelsen 17(3): 1-87, Norrköping


Kopplade växtnamn  som börjar på  I [5]
 I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Iridaceae   svärdleväxter
Iris  L. svärdla
Iris pseudacorus  L. vattensvärdla
Isatis tinctoria  L. vejde
Isoetes  L. braxna