Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Kongliga Landtbruksstyrelsen 1894: Normalförteckning öfver svenska växtnamn.
Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyrelsen 17(3): 1-87, Norrköping


Kopplade växtnamn  som börjar på  G [52]
 G 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Gagea lutea  (L.) Ker Gawl. vårlök
Galanthus nivalis  L. snödroppe
Galeopsis  L.
Galeopsis ladanum  L. mjukdå
Galeopsis speciosa  Mill. hampdå
Galeopsis tetrahit  L. nässeldå
Galeopsis versicolor  Curtis
Galinsoga parviflora  Cav. gängel
Galium  L. måra
Galium aparine  L. snärjmåra
Galium boreale  L. hvitmåra
Galium mollugo  L. stormåra
Galium palustre  L. kärrmåra
Galium spurium  L. linmåra
Galium verum  L. gulmåra
Genista  L. ginst
Genista germanica  L. tagg-ginst
Genista pilosa  L. ljungginst
Genista tinctoria  L. färgginst
Gentiana  L. söta
Gentiana pneumonanthe  L. klocksöta
Gentianaceae   söteväxter
Gentianella amarella  (L.) Börner ängssöta
Gentianella campestris  (L.) Börner fältsöta
Geraniaceae   näfveväxter
Geranium  L. näfva
Geranium dissectum  L. fliknäfva
Geranium molle  L. mjuknäfva
Geranium pratense  L. ängsnäfva
Geranium pusillum  L. dvärgnäfva
Geranium sanguineum  L. blodnäfva
Geranium sylvaticum  L. lundnäfva
Geum  L. kummer
Geum rivale  L. fårkummer
Geum urbanum  L. nejlikkummer
Glebionis segetum  (L.) Fourr. gullkrage
Glechoma  L. refva
Glechoma hederacea  L. jordrefva
Glyceria  R.Br. gryne
Glyceria distans  (Jacq.) Wahlenb.
Glyceria fluitans  (L.) R.Br. mannagryne
Glyceria lithuanica  (Gorski) Gorski snårgryne
Glyceria maritima  (Huds.) Wahlenb.
Glyceria maxima  (Hartm.) Holmb. jättegryne
Glyceria remota  auct. Fr. non (Forselles) Fr.
Glyceria spectabilis  Mert. & W.D.J.Koch
Gnaphalium  L. noppa
Gnaphalium sylvaticum  L. skogsnoppa
Gnaphalium uliginosum  L. sumpnoppa
Grossulariaceae   ripsväxter
Gymnocarpium dryopteris  (L.) Newman ekebräken
Gyrophora  Ach.