Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Kindberg, N.C. 1905: Svenska namn på våra inhemska växter.
Albert Bonniers Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [81]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Vaccinium myrtillus  L. blåbär
Vaccinium uliginosum  L. öbär, ölbär
Vaccinium vitis-idaea  L. kröser, lingon
Vahlodea atropurpurea  (Wahlenb.) Hartm. purpurtåtel
Valeriana  L. vänderot
Valeriana dioica  L. enkönad vänderot
Valeriana officinalis  L. rikbladig vänderot
Valeriana sambucifolia  Pohl fåbladig vänderot
Valerianaceae   vänderotlika
Valerianella  Mill. vårsallad
Valerianella dentata  (L.) Pollich smalbladig vårsallad
Valerianella locusta  (L.) Laterr. vanlig vårsallad
Valerianella morisonii  (Spreng.) DC.
Verbascum  L. kungsljus
Verbascum densiflorum  Bertol. bokungsljus
Verbascum lychnitis  L. hvitt kungsljus
Verbascum nigrum  L. finhårigt kungsljus
Verbascum thapsiforme  Schrad.
Verbascum thapsus  L. vanligt kungsljus
Verbena officinalis  L. järnört
Verbenaceae   järnörtlika
Veronica  L. ärenpris
Veronica agrestis  L. vanligt boärenpris
Veronica alpina  L. fjällärenpris
Veronica anagallis  auct.
Veronica anagallis-aquatica  L. dyärenpris
Veronica arvensis  L. åkerärenpris
Veronica beccabunga  L. bäckgröna, bäckärenpris
Veronica chamaedrys  L. storblommigt ärenpris
Veronica fruticans  Jacq. busklikt ärenpris
Veronica hederifolia  L. krypärenpris
Veronica longifolia  L. strandärenpris
Veronica montana  L. skogsärenpris
Veronica officinalis  L. téärenpris
Veronica opaca  Fr. mörkgrönt boärenpris
Veronica persica  Poir. trädgårdsärenpris
Veronica polita  Fr. blågrönt boärenpris
Veronica scutellata  L. smalbladigt ärenpris
Veronica serpyllifolia  L. majärenpris
Veronica spicata  L. backärenpris
Veronica triphyllos  L. klibbhårigt ärenpris
Veronica verna  L. vårärenpris
Viburnum opulus  L. olvon
Vicia  L. vicker
Vicia angustifolia  L.
Vicia cassubica  L. fåfröig vicker
Vicia cracca  L. vanlig kråkvicker
Vicia dumetorum  L. snårvicker
Vicia hirsuta  (L.) Gray duflins, dufvicker
Vicia lathyroides  L. vårvicker
Vicia pisiformis  L. ärtvicker
Vicia sativa  L. fodervicker
Vicia sativa ssp. nigra  (L.) Ehrh. sommarvicker
Vicia sepium  L. häckvicker
Vicia sylvatica  L. skogsvicker
Vicia tenuifolia  Roth stor kråkvicker
Vicia tetrasperma  (L.) Schreb. sparflins, sparfvicker
Vicia villosa  Roth luddvicker
Vincetoxicum hirundinaria  Medik. tulkört
Viola  L. viol
Viola alba  Besser hvitviol
Viola biflora  L. fjällviol, gulviol
Viola canina  L. sommarviol
Viola collina  Besser bergviol
Viola elatior  Fr. hög viol, storviol
Viola epipsila  Ledeb. stor kärrviol
Viola mirabilis  L. underviol
Viola odorata  L. luktviol
Viola palustris  L. liten kärrviol
Viola pumila  Chaix kalkviol
Viola reichenbachiana  Boreau vårviol
Viola selkirkii  Goldie skuggviol
Viola silvestris  orth. var.
Viola stagnina  Kit. strandviol
Viola tricolor  L. styfmorsviol
Violaceae   viollika
Viscaceae   mistellika
Viscaria  Bernh. lysnejlika
Viscaria alpina  (L.) G.Don fjällnejlika, tjärlös lysnejlika
Viscaria vulgaris  Bernh. tjärblomma, tjärig lysnejlika
Viscum  L. mistel