Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Kindberg, N.C. 1905: Svenska namn på våra inhemska växter.
Albert Bonniers Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  U [17]
 U 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ulex europaeus  L. ärttörne
Ulmaceae   almlika
Ulmus  L. alm
Ulmus campestris  auct. non L.
Ulmus effusa  Willd.
Ulmus glabra  Huds. vanlig alm
Ulmus laevis  Pall. vresalm
Ulmus minor  Mill. korkalm, slätbladig alm
Ulmus montana  With.
Urtica  L. nässla
Urtica dioica  L. brännässla
Urtica urens  L. etternässla
Urticaceae   nässlelika
Utricularia  L. bläddreblad, våtbläddra
Utricularia intermedia  Hayne plattbladig våtbläddra
Utricularia minor  L. småblommig våtbläddra
Utricularia vulgaris  L. storblommig våtbläddra