Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Kindberg, N.C. 1905: Svenska namn på våra inhemska växter.
Albert Bonniers Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [221]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Sabulina rubella  (Wahlenb.) Dillenb. & Kadereit grusnörel
Sabulina stricta  (Sw.) Rchb. glatt fjällnörel
Sabulina viscosa  (Schreb.) Rchb. sandnörel
Sagina  L. narf
Sagina apetala  Ard. fältnarf
Sagina caespitosa  (J.Vahl) Lange högnordisk narf
Sagina linnaei  C.Presl
Sagina maritima  Don kustnarf
Sagina nivalis  (Lindblom) Fr. högfjällnarf
Sagina nodosa  L. knutnarf
Sagina procumbens  L. bonarf
Sagina revelieri  Jord. & Fourr. borstnarf
Sagina saginoides  (L.) H.Karst. fjällnarf
Sagittaria  L. pilblad
Salicaceae  Mirb. videlika
Salicornia europaea  L. glasört
Salicornia herbacea  (L.) L.
Salix alba  L. hvitpil
Salix arbuscula  L. glansvide
Salix aurita  L. snedbladigt vide
Salix caprea  L. sälg, sälgvide
Salix daphnoides  Vill. blåvide
Salix x fragilis  L. skörpil
Salix x fragilis 'Viridis'   grönpil
Salix glauca  L. ripvide
Salix hastata  L. blekvide
Salix herbacea  L. dvärgvide
Salix lanata  L. guldvide, ullvide
Salix lapponum  L. lappvide
Salix myrsinifolia  Salisb. svartvide
Salix myrsinites  L. vintervide
Salix myrtilloides  L. odonvide
Salix nigricans  Sm.
Salix pentandra  L. glattpil, jolster
Salix phylicifolia  L. grönvide
Salix polaris  Wahlenb. polarvide
Salix repens  L. krypvide
Salix reticulata  L. nätådrigt vide
Salix starkeana  Willd. risvide
Salix triandra  L. mandelpil
Salix vagans  Andersson pro parte
Salix viminalis  L. korgvide
Salix viridis  Fr.
Salsola kali  L. sodaört
Salvia  L. salvia
Salvia pratensis  L. ängssalvia
Salvia verticillata  L. bosalvia
Sambucus  L. hyll
Sambucus ebulus  L. blodhyll
Sambucus nigra  L. fläder, svarthyll
Samolus valerandi  L. bunge, punge
Sanguisorba  L. pimpernell
Sanguisorba minor  Scop. fårpimpernell
Sanguisorba officinalis  L. blodpimpernell
Sanicula europaea  L. sårläka
Santalaceae  R.Br. spindelörtlika
Saponaria  L. såpört
Saussurea alpina  (L.) DC. fjällskära
Saxifraga  L. bräcka
Saxifraga adscendens  L. hög grusbräcka
Saxifraga aizoides  L. guldbräcka
Saxifraga aizoon  Jacq.
Saxifraga cernua  L. groddbräcka
Saxifraga cespitosa  L. tufbräcka
Saxifraga cotyledon  L. fjällbrud, stor rosettbräcka
Saxifraga granulata  L. knylbräcka, stenbräcka
Saxifraga hirculus  L. myrbräcka, torfbräcka
Saxifraga oppositifolia  L. purpurbräcka
Saxifraga paniculata  Mill. liten rosettbräcka
Saxifraga rivularis  L. snöbräcka
Saxifraga tridactylites  L. grusbräcka
Saxifragaceae  Juss. stenbräckelika
Scabiosa  L. vädd
Scabiosa canescens  Waldst. & Kit. luktvädd
Scabiosa suaveolens  DC.
Scandix pecten  orth. var.
Scandix pecten-veneris  L. nålkörfvel
Scheuchzeria palustris  L. kallgräs
Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla sjösäf, vanlig säf
Schoenus  L. knappag
Schoenus ferrugineus  L. fåaxig knappag
Schoenus nigricans  L. fleraxig axag
Scirpus  L. säf
Scirpus fluitans  L.
Scirpus radicans  Schkuhr krypsäv
Scirpus sylvaticus  L. skogssäf
Scleranthus  L. knafvel
Scleranthus annuus  L. grönknafvel
Scleranthus perennis  L. hvitknavel
Scolochloa festucacea  (Willd.) Link vass-svingel
Scolopendrium officinale  DC.
Scorzonera humilis  L. kornfibla, vild kornfibla
Scorzoneroides autumnalis  (L.) Moench höstfibla
Scrophularia  L. flenört
Scrophularia nodosa  L. vanlig flenört
Scrophularia vernalis  L. vårflenört
Scrophulariaceae  Juss. flenörtlika
Scutellaria galericulata  L. vanlig frossört
Scutellaria hastifolia  L. axblommig frossört
Sedum  L. fetblad
Sedum acre  L. fetknopp, vanligt fetblad
Sedum album  L. hällefetblad, hälleknopp
Sedum anglicum  Huds. kustfetblad, kustknopp
Sedum annuum  L. småknopp
Sedum hispanicum  L. sextaligt fetblad
Sedum purpureum  (L.) Schult.
Sedum rupestre  L. bergknopp, sylfetblad
Sedum sexangulare  L. kantfetblad, kantknopp
Sedum telephium  auct. non L.
Selaginella  P.Beauv. mosslummer
Selaginella selaginoides  (L.) Schrank & Mart. liten mosslummer
Selinum  L. silja
Selinum carvifolia  (L.) L. ängsilja
Selinum venosum  (Hoffm.) Prantl
Sempervivum tectorum  L. äkta taklök
Senecio  L. boört
Senecio sylvaticus  L. skogsboört
Senecio viscosus  L. klibbig boört
Senecio vulgaris  L. korsört, åkerboört
Serratula  L. skära
Serratula tinctoria  L. färgskära
Seseli libanotis  (L.) W.D.J.Koch säfferot
Sesleria uliginosa  Opiz älfdansgräs, älfäxing
Setaria  P.Beauv. kafvelhirs
Setaria viridis  (L.) P.Beauv. grön kafvelhirs
Sherardia  L. hufvudmåra, madd
Sherardia arvensis  L. vanlig madd
Sibbaldia procumbens  L. dvärgmura
Sieglingia decumbens  (L.) Bernh.
Silaum silaus  (L.) Schinz & Thell. ängssticka
Silaus pratensis  Besser
Silene  L. glim
Silene acaulis  (L.) Jacq. fjällglim
Silene dichotoma  Ehrh. åkerglim
Silene dioica  (L.) Clairv. rödblära
Silene inflata  Sm.
Silene involucrata ssp. tenella  (Tolm.) Bocquet nordisk fjällblära, nordisk fjällklint
Silene latifolia ssp. alba  (Mill.) Greuter & Burdet hvitblära
Silene noctiflora  L. nattglim
Silene nutans  L. backglim
Silene uniflora  Roth kustglim
Silene wahlbergella  Chowdhuri högnordisk fjällblära, högnordisk fjällklint
Silene viscosa  (L.) Pers. klibbglim
Silene vulgaris  (Moench) Garcke smällglim, tarald
Sinapis  L. senap
Sinapis alba  L. gulsenap
Sinapis arvensis  L. åkersenap
Sisymbrium  L. rym
Sisymbrium officinale  (L.) Scop. vägrym
Sisymbrium sophia  L.
Sium  L. strätta, vattenmärke
Sium angustifolium  L.
Sium latifolium  L. storsträtta
Solanaceae  Juss. potatislika
Solanum dulcamara  L. kvesved
Solanum nigrum  L. nattskatta
Solanum villosum  Mill. luddskatta
Solidago  L. guldris
Solidago virgaurea  L. vanligt guldris
Sonchus  L. mjölktistel
Sonchus arvensis  L. gulhårig mjölktistel
Sonchus asper  (L.) Hill taggig mjölktistel
Sonchus oleraceus  L. vanlig mjölktistel
Sonchus palustris  L. svarthårig mjölktistel
Sorbus aucuparia  L. rönn
Sorbus fennica  (Kalm) Fr.
Sorbus hybrida  L. finsk oxel, rönnoxel
Sorbus intermedia  (Ehrh.) Pers. vanlig oxel
Sorbus suecica  (L.) Krok & Almq.
Sparganiaceae  Hanin flotagräslika
Sparganium  L. flotagräs
Sparganium affine  Schnizl.
Sparganium angustifolium  Michx. bredbladigt flotagräs
Sparganium emersum  Rehmann trekantigt flotagräs
Sparganium erectum  L. grenigt flotagräs
Sparganium glomeratum  (Beurl.) Beurl. bäckflotagräs
Sparganium gramineum  Georgi långt flotagräs
Sparganium minimum  (L.) Fr.
Sparganium natans  Fr. non L.
Sparganium natans  L. lågt flotagräs
Sparganium ramosum  Huds.
Sparganium simplex  Huds.
Spergula  L. spergel
Spergula arvensis  L. åkerspergel
Spergula morisonii  Boreau vårspergel
Spergula vernalis  auct. non Willd.
Spergularia  (Pers.) J.Presl & C.Presl spergelnarf
Spergularia marina  auct. non (L.) Besser
Spergularia media  (L.) C.Presl storblommig spergelnarf
Spergularia rubra  (L.) J.Presl & C.Presl röd spergelnarf
Spergularia salina  J.Presl & C.Presl blek spergelnarf
Spiraea filipendula  L.
Spiraea ulmaria  L.
Spirobassia hirsuta  (L.) Freitag & G.Kadereit luddmålla
Spirodela polyrrhiza  (L.) Schleid. brun andmat
Stachys  L. syska
Stachys arvensis  (L.) L. åkersyska
Stachys palustris  L. knölsyska
Stachys sylvatica  L. stinksyska
Statice behen  Drejer
Statice limonium  auct. non L.
Stellaria  L. stjärnarf
Stellaria alpestris  auct. non Fr.
Stellaria alsine  Grimm källstjärnarf
Stellaria borealis  Bigelow glatt skogsstjärnarf
Stellaria crassifolia  Ehrh. sumpstjärnarf
Stellaria graminea  L. ängsstjärnarf
Stellaria holostea  L. sprödarf
Stellaria media  (L.) Vill. våtarf, åkerstjärnarf
Stellaria nemorum  L. lundstjärnarf
Stellaria uliginosa  Murray
Stipa  L. fjädergräs
Stratiotes aloides  L. dyborre
Struthiopteris germanica  Willd.
Stuckenia filiformis  (Pers.) Börner kort slidnate
Stuckenia pectinata  (L.) Börner lång slidnate
Suaeda maritima  (L.) Dumort. saltört
Subularia  L. sylört
Succisa pratensis  Moench ängsvädd
Symphytum  L. vallört
Symphytum officinale  L. fodervallört