Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Kindberg, N.C. 1905: Svenska namn på våra inhemska växter.
Albert Bonniers Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  R [94]
 R 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Radiola linoides  Roth dvärglin
Ranunculaceae  Juss. ranunkulaceer
Ranunculus  L. ranunkel
Ranunculus acris  L. smörblomma, smörranunkel
Ranunculus aquatilis  L. vattenranunkel
Ranunculus arvensis  L. åkerranunkel
Ranunculus auricomus  L. sensu lato majranunkel
Ranunculus bulbosus  L. knölranunkel
Ranunculus cassubicus  auct. non L.
Ranunculus elatior  Fr. stor majranunkel
Ranunculus flammula  L. ältranunkel
Ranunculus glacialis  L. isranunkel, renblomma
Ranunculus hederaceus  L. dyranunkel
Ranunculus hyperboreus  Rottb. krypranunkel
Ranunculus illyricus  L. ullig ranunkel
Ranunculus lapponicus  L.
Ranunculus lingua  L. åmöja, åranunkel
Ranunculus nivalis  L. fjällranunkel
Ranunculus ophioglossifolius  Vill. hjärtranunkel
Ranunculus polyanthemos  L. raggranunkel
Ranunculus pygmaeus  Wahlenb. dvärgranunkel
Ranunculus repens  L. refranunkel
Ranunculus sardous  Crantz luden ranunkel
Ranunculus sceleratus  L. tiggarranunkel
Ranunculus sulphureus  Sol. polarranunkel
Raphanus raphanistrum  L. åkerrättika
Reseda  L. reseda
Reseda luteola  L. färgreseda, vau
Resedaceae  Martinov resedalika
Rhamnaceae  Juss. brakvedslika
Rhamnus cathartica  L. getapel, vägtorn
Rhinanthus  L. höskallror
Rhinanthus angustifolius  C.C.Gmel. grof höskallra
Rhinanthus major  auct. non L.
Rhinanthus minor  L. spenslig höskallra
Rhodiola rosea  L. enkönadt fetblad, rosenrot
Rhododendron  L. alpros
Rhododendron lapponicum  (L.) Wahlenb. nordisk alpros
Rhododendron tomentosum  Harmaja getpors, skvattram
Rhynchospora  Vahl myrag
Rhynchospora alba  (L.) Vahl hvitag
Rhynchospora fusca  (L.) W.T.Aiton brunag
Ribes  L. ribs
Ribes alpinum  L. måbär
Ribes grossularia  L.
Ribes nigrum  L. svarta vinbär
Ribes rubrum  L. röda vinbär
Ribes uva-crispa  L. krusbär
Ribesiaceae  Marquis
Rorippa  Scop. sumpkrasse
Rorippa amphibia  (L.) Besser vattensenap
Rorippa armoracia  (L.) Hitchc.
Rorippa palustris  (L.) Besser vanlig sumpkrasse
Rorippa sylvestris  (L.) Besser strandsumpkrasse
Rosa  L. ros, törne, törnros
Rosa acicularis  Lindl. borstros, borsttörne, borsttörnros
Rosa canina  L. höstnypon, nyponros, nypontörne, nypontörnros
Rosa carelica  Fr.
Rosa majalis  Herrm. kanelros, kaneltörne, kaneltörnros, smörnypon
Rosa rubiginosa  L. luktros, lukttörne, lukttörnros
Rosa spinosissima  L. dockros, pimpinellros, pimpinelltörne, pimpinelltörnros
Rosa villosa  auct. non L.
Rosa villosa ssp. mollis  (Sm.) R.Keller & Gams sommarnypon
Rosaceae  Juss. roslika
Rubiaceae  Juss. mårlika
Rubus arcticus  L. åkerbär
Rubus caesius  L. blåhallon
Rubus chamaemorus  L. hjortron, molter
Rubus fruticosus  L. strandbjörnbär
Rubus glandulosus  auct.
Rubus idaeus  L. hallon
Rubus nessensis  Hall skogsbjörnbär
Rubus pedemontanus  Pinkw. klibb-björnbär
Rubus saxatilis  L. stenbär, stenhallon
Rubus suberectus  Sm.
Rumex  L. skräppa, syra
Rumex acetosa  L. syyra
Rumex acetosella  L. bergsyra, rödsyra
Rumex aquaticus  L. strandskräppa
Rumex conglomeratus  Murray tätblommig skogsskräppa
Rumex crispus  L. krusskräppa
Rumex x heterophyllus  Schultz storskräppa
Rumex hydrolapathum  Huds. sjöskräppa
Rumex limosus  auct. non Thuill.
Rumex longifolius  DC. gårdsskräppa
Rumex maritimus  L. gulskräppa
Rumex x maximus  Schreb. non C.C.Gmel.
Rumex obtusifolius  L. tomtskräppa
Rumex palustris  Sm. sumpskräppa
Rumex sanguineus var. viridis  (Sibth.) W.D.J.Koch glesblommig skogsskräppa
Rumex thyrsiflorus  Fingerh. tätblommig ängssyra
Rumex thyrsoides  auct. non Desf.
Ruppia  L. hårnate
Ruppia maritima  L. vanlig hårnate