Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Kindberg, N.C. 1905: Svenska namn på våra inhemska växter.
Albert Bonniers Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [132]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lactuca  L. sallad
Lactuca alpina  (L.) A.Gray fjälltolta
Lactuca muralis  (L.) G.Mey. skogssallad
Lactuca quercina  L. eklöfssallad
Lactuca scariola  L.
Lactuca serriola  L. taggsallad
Lactuca sibirica  (L.) Maxim. glatt tolta
Lamiaceae  Martinov läppblommiga
Lamium  L. plister
Lamium album  L. hvitplister
Lamium amplexicaule  L. mjukplister
Lamium confertum  Fr. brebladig plister
Lamium galeobdolon  (L.) Crantz guldå, gulsuga
Lamium purpureum  L. vanlig rödplister
Lampsana  Mill.
Lappa minor  Hill.
Lappa officinalis  All.
Lappa tomentosa  (Mill.) Lam.
Lappula  Moench piggfrö
Lappula deflexa  (Wahlenb.) Garcke storblommigt piggfrö
Lappula echinata  Fritsch
Lappula squarrosa  (Retz.) Dumort. småblommigt piggfrö
Lapsana communis  L. harkål
Laserpitium latifolium  L. spenört
Lathraea squamaria  L. vätteros
Lathyrus  L. vial
Lathyrus heterophyllus  L. stor backvial
Lathyrus japonicus ssp. maritimus  (L.) P.W.Ball kustvial
Lathyrus linifolius  (Reichard) Bässler gökmat
Lathyrus macrorrhizus  Wimm.
Lathyrus niger  (L.) Bernh. svartvial
Lathyrus palustris  L. sumpvial
Lathyrus pratensis  L. gulvial
Lathyrus sylvestris  L. backvial
Lathyrus tuberosus  L. knölvial
Lathyrus vernus  (L.) Bernh. vårvial
Lemna  L. andmat
Lemna gibba  L. kupig andmat
Lemna minor  L. vanlig andmat
Lemna polyrhiza  orth. var.
Lemna trisulca  L. smal andmat
Lemnaceae  Gray andmatlika
Lens culinaris  Medik. åkerlins
Lentibulariaceae  Rich. tätörtlika
Leontodon  L. fibla
Leontodon hispidus  L. sommarfibla
Leonurus cardiaca  L. hjärtstilla
Lepidium  L. krasse
Lepidium campestre  (L.) R.Br. fältkrasse
Lepidium coronopus  (L.) Al-Shehbaz glatt kråkkrasse
Lepidium didymum  L. finluden kråkkrasse, kronlös kråkkrasse
Lepidium latifolium  L. bitterkrasse
Lepidium ruderale  L. gatkrasse, stinkkrasse
Lepturus incurvatus  auct. non Trin.
Leucanthemum vulgare  Lam. hvit prästkrage
Leucojum  L. snöklocka
Leucojum vernum  L. klosterlilja, vårsnöklocka
Levisticum officinale  W.D.J.Koch libbsticka
Leymus arenarius  (L.) Hochst. sandelm, strandråg
Libanotis montana  Crantz
Ligusticum  L. sticka
Ligusticum levisticum  L.
Ligusticum scothicum  L. kuststicka
Ligusticum scoticum  L.
Ligustrum  L. liguster
Liliaceae  Juss. liljelika
Lilium  L. lilja
Lilium bulbiferum  L. brandgul lilja
Lilium martagon  L. krollilja
Limonium  Mill. marrisp
Limonium humile  Mill. hög marrisp
Limonium vulgare  Mill. låg marrisp
Limosella aquatica  L. dyört
Linaceae  Perleb linlika
Linaria  Mill. sporreblomma
Linaria minor  (L.) Desf.
Linaria vulgaris  Mill. höggul sporreblomma
Linnaea borealis  L. linnéa
Linum  L. hör, lin
Linum catharticum  L. smålin, vildlin
Lipandra polysperma  (L.) S.Fuentes & al. tunnbladig mäll
Liparis loeselii  (L.) Rich. dymyggblomma
Listera  R.Br. tvåblad
Listera cordata  (L.) R.Br.
Lithospermum  L. stenfrö
Lithospermum officinale  L. bergstenfrö
Littorella juncea  P.J.Bergius
Lobelia dortmanna  L. notblomma
Lobeliaceae  Bonpl. lobelielika
Lolium  L. repe
Lolium perenne  L. engelskt rajgräs, renrepe
Lolium remotum  Schrank linrepe
Lolium temulentum  L. dårrepe, svimmel
Lonicera  L. try
Lonicera caerulea  L. kalktry
Lonicera periclymenum  L. strandtry, svensk kaprifol
Lonicera xylosteum  L. ängstry
Lotus  L. gigel
Lotus corniculatus  L. käringtand, ängsgigel
Lotus maritimus  L. kustklöfverärt
Lotus pedunculatus  Cav. sumpgigel
Lotus tenuifolius  (L.) Rchb. non Burm.f.
Lotus tenuis  Willd. smalbladig gigel
Lotus uliginosus  Schkuhr
Luzula  DC. fryle
Luzula arcuata  (Wahlenb.) Sw. fjällfryle
Luzula campestris  (L.) DC. brunt ängsfryle
Luzula nivalis  (Laest.) Spreng. högfjällfryle
Luzula pallescens  Sw. blekt ängsfryle
Luzula parviflora  (Ehrh.) Desv. vippfryle
Luzula pilosa  (L.) Willd. vårfryle
Luzula spicata  (L.) DC. axfryle
Luzula wahlenbergii  Rupr. lågt fjällfryle
Lychnis flos-cuculi  L. gökblomma, göknejlika
Lycopodiaceae  Mirb. lummerväxter
Lycopodiella inundata  (L.) Holub sumplummer
Lycopodium  L. lummer
Lycopodium alpinum  L. fjällummer
Lycopodium annotinum  L. reflummer
Lycopodium clavatum  L. mattlummer
Lycopodium complanatum  L. plattlummer
Lycopodium inundatum  L.
Lycopodium selago  L.
Lycopus europaeus  L. getmynta
Lysimachia  L. videört
Lysimachia nemorum  L. bäckvideört
Lysimachia nummularia  L. refvig videört
Lysimachia thyrsiflora  L. spirvideört
Lysimachia vulgaris  L. vanlig videört
Lythraceae  J.St.-Hil. fackelblomlika
Lythrum portula  (L.) D.A.Webb rödlånke
Lythrum salicaria  L. fackelblomma