Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Kindberg, N.C. 1905: Svenska namn på våra inhemska växter.
Albert Bonniers Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  I [21]
 I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Iasione  orth. var.
Iberis nudicaulis  L.
Iberis petraea  (L.) auct. non Jord.
Impatiens  L. balsamin
Impatiens noli-tangere  L. springkorn, vildbalsamin
Inula  L. krisla
Inula britannica  L. luddkrisla
Inula ensifolia  L. smalbladig krisla
Inula helenium  L. alant, alantkrisla
Inula salicina  L. videkrisla
Iridaceae   svärdsliljelika
Iris  L. svärdslilja
Iris pseudacorus  L. gul svärdslilja
Iris sibirica  L. blå svärdslilja
Isatis tinctoria  L. vejde
Isoetaceae   braxengräslika
Isoetes  L. braxengräs
Isoetes echinospora  Durieu ljusgrönt braxengräs
Isoetes lacustris  L. mörkgrönt braxengräs
Isolepis fluitans  (L.) R.Br. flytsäv
Isolepis setacea  (L.) R.Br. borstsäf