Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Kindberg, N.C. 1905: Svenska namn på våra inhemska växter.
Albert Bonniers Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [40]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Fabaceae  Lindl. ärtväxter
Fagaceae  Dumort. ållonväxter
Fagus  L. bok
Falcaria vulgaris  Bernh. skärfloka
Fallopia  Adans. binda
Fallopia convolvulus  (L.) Á.Löve åkerbinda
Fallopia dumetorum  (L.) Holub löfbinda
Festuca  L. swingel
Festuca altissima  All. småaxig svingel
Festuca arundinacea  Schreb. strandsvingel
Festuca duriuscula  auct. non L.
Festuca elatior  auct. non L.
Festuca gigantea  (L.) Vill. lundsvingel
Festuca ovina  L. fårsvingel
Festuca pratensis  Huds. ängssvingel
Festuca rubra  L. rödsvingel
Festuca silvatica  ort. var.
Festuca trachyphylla  (Hack.) R.P.Murray hårdsvingel
Ficaria verna  Huds. svalranunkel, svalört
Filago  L. ullört
Filago arvensis  L. vanlig ullört
Filago germanica  (L.) Huds. hög ullört
Filago minima  (Sm.) Pers. spenslig ullört
Filago montana  auct. non L.
Filipendula ulmaria  (L.) Maxim. mjödspiréa, mjödört
Filipendula vulgaris  Moench brudbröd, knölspiréa
Fragaria  L. jordbär, smultron
Fragaria collina  Ehrh.
Fragaria moschata  Weston jordgubbar
Fragaria vesca  L. skogssmultron
Fragaria viridis  Weston backsmultron, nejkon
Frangula alnus  Mill. brakved
Fraxinus  L. ask
Fraxinus excelsior  L. vanlig ask
Fritillaria  L. kronlilja
Fritillaria meleagris  L. damspelslilja, rutig kronlilja
Fumana procumbens  (Dunal) Gren. & Godr. barrsolvända
Fumaria  L. jordröksört
Fumaria officinalis  L. mörkröd jordröksört
Fumaria vaillantii  Loisel. blekröd jordröksört