Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Björnberg, A., Björnberg, A. M. & Tegner, E. 1996: Huden och växterna.
168, Lövens Läkemedel AB, Malmö


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [1]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Parthenium hysterophorus  L. K  V