Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Björnberg, A., Björnberg, A. M. & Tegner, E. 1996: Huden och växterna.
168, Lövens Läkemedel AB, Malmö


Kopplade växtnamn  som börjar på  M [4]
 M 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Mangifera indica  L. A  K  V 
Mucuna pruriens  (L.) DC. A  K  V 
Myroxylon balsamum  (L.) Harms tolubalsam A  V 
Myroxylon balsamum var. pereirae  (Royle) Harms perubalsam A  V