Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Jönsson, B. & Simmons, H. G. 1935: Gagnväxter.
2:e uppl, 728, Gleerup, Lund   [svenska]


Kopplade växtnamn  som börjar på  Q [9]
 Q 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Quercus cerris  L. cerrisek A  V 
Quercus coccifera  L. dvärgek
Quercus falcata  Michx. spansk ek spansk ek
Quercus ilex  L. stenek A  V 
Quercus infectoria  Olivier aleppogalläpplen A  P  V 
Quercus pubescens  Willd. mjukhårig ek, ullek A  V 
Quercus pyrenaica  Willd. gascogneek
Quercus suber  L. A  V 
Quercus toza  Bosc.