Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Jönsson, B. & Simmons, H. G. 1935: Gagnväxter.
2:e uppl, 728, Gleerup, Lund   [svenska]


Kopplade växtnamn  som börjar på  H [8]
 H 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Hagenia abyssinica  (Bruce) J.F.Gmel. A  K  V 
Halogeton sativus  (L.) Moq. A  V 
Hordeum distichon  L.
Hordeum hexastichon  L.
Hordeum spontaneum  K.Koch
Hordeum vulgare Distichon-Gruppen   tvåradigt korn
Hordeum vulgare Hexastichon-Gruppen   fyrradigt korn, stjärnkorn
Hyphaene thebaica  (L.) Mart. doumpalm A  V