Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Swedish Standards Institute 2005: Vattenundersökningar - Toxicitetsmetod - Bestämning av tillväxthämning hos flytbladsväxten, Lemna minor, andmat.
SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [1]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lemna minor  L. A  V