Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Norberg, H. 2004: Riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten. Beskrivning av den svenska metoden .
Kemikalieinspektionen, Sundbyberg

https://www.kemi.se/global/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/riktvarden-for-vaxtskyddsmedel-i-ytvatten.pdf


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [2]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lemna gibba  L. A  V 
Lemna minor  L. A  V