Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden.
2:e uppl, Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  W [2]
 W 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Woodsia alpina  (Bolton) Gray kortskaftad hällebräken
Woodsia ilvensis  (L.) R.Br. vanlig hällebräken