Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden.
2:e uppl, Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [29]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Vaccinium vitis-idaea ssp. minus  (Lodd. & al.) Hultén Amerika-lingon
Valerianella rimosa  Bastard blåklynne
Veratrum album ssp. lobelianum  (Bernh.) Schübl. & G.Martens
Veratrum lobelianum  Bernh. nysrot
Verbascum densiflorum  Bertol. praktkungsljus
Veronica agrestis  L. åker-veronica
Veronica alpina  L. fjällveronica
Veronica anagallis-aquatica  L. vatten-veronica
Veronica arvensis  L. fält-veronica
Veronica beccabunga  L. bäck-veronica
Veronica chamaedrys  L. te-veronica
Veronica filiformis  Sm. trådveronika
Veronica fruticans  Jacq. klipp-veronica
Veronica hederifolia  L. murgröns-veronica
Veronica longifolia  L. strand-veronica
Veronica montana  L. skogsveronica
Veronica opaca  Fr. luddveronica
Veronica persica  Poir. trädgårdsveronica
Veronica polita  Fr. glansveronica
Veronica praecox  All. alvar-veronica
Veronica scutellata  L. dy-veronica
Veronica serpyllifolia  L. majveronica
Veronica spicata  L. axveronica
Veronica teucrium  L. bredbladsveronica
Veronica triphyllos  L. klibbveronica
Veronica verna  L. vårveronica
Vicia angustifolia  L.
Vicia sativa ssp. nigra  (L.) Ehrh. sommarvicker
Viola alba  Besser vitviol