Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden.
2:e uppl, Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  R [24]
 R 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ranunculus acris  L. smörblomma
Ranunculus elatior  Fr. cassubisk majsmörblomma
Ranunculus ficaria ssp. bulbilifer  Lambinon
Ranunculus illyricus  L. ullsmörblomma
Ranunculus ophioglossifolius  Vill. gotlandsranunkel
Ranunculus peltatus  Schrank sköldbladsmöja
Ranunculus polyanthemos ssp. nemorosus  (DC.) Schübl. & G.Martens lundsmörblomma
Reseda luteola  L. vau
Rorippa amphibia  (L.) Besser vattensenap
Rorippa islandica  auct. non (Oeder) Borbás
Rorippa palustris  (L.) Besser sumpsenap
Rorippa sylvestris  (L.) Besser strandsenap
Rosa afzeliana  Fr.
Rosa agrestis  Savi vit äppelros
Rosa canina  L. nyponros
Rosa dumalis  Bechst. köttnypon
Rosa marginata  Wallr. Jundzills ros
Rosa sherardii  Davies filtros
Rosa tomentosa  Sm. luddros
Rubus saxatilis  L. jungfrubär, stenbär
Rubus wahlbergii  Arrh. hasselblads-björnbär
Rumex domesticus  Hartm.
Rumex longifolius  DC. gårdskräppa
Ruppia maritima  L. hårnate