Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden.
2:e uppl, Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  Q [2]
 Q 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Quercus petraea  (Matt.) Liebl. vinterek
Quercus robur  L. ek, sommarek