Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden.
2:e uppl, Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [34]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Paeonia anomala  L. kola-pion
Persicaria lapathifolia  (L.) Gray vanlig pilört
Peucedanum palustre  (L.) Moench mossrot
Phleum alpinum ssp. commutatum  (Gaudin) K.Richt.
Picea abies var. arctica  Lindq. glattgrenig fjällgran U  V 
Picea abies ssp. obovata  (Ledeb.) Domin altaigran
Pilularia globulifera  L. trådbräken
Pimpinella major  Huds. lundanis
Pimpinella saxifraga  L. backanis
Plantago arenaria  Waldst. & Kit. sandkämpar
Platanthera bifolia  (L.) Rich. nattviol
Pleurospermum austriacum  (L.) Hoffm. pipfloka
Poa palustris  L. höstgröe
Poa pratensis ssp. alpigena  (Blytt) Hiitonen nordligt ängsgröe
Poa pratensis ssp. angustifolia  (L.) Dumort. smalbladigt ängsgröe
Polemonium coeruleum  orth. var.
Polygonum aviculare  L. sensu lato trampgräs
Polygonum oxyspermum  C.A.Mey. & Bunge näbbtrampgräs
Potamogeton alpinus  Balb. rödnate
Potamogeton pusillus  auct. non L.
Potentilla argentea  L. femfingerört, silfverfingerört
Potentilla crantzii  (Crantz) Fritsch fläckfingerört
Potentilla hyparctica  Malte polarfingerört
Potentilla intermedia  L. ryssfingerört
Potentilla nivea  L. fjällfingerört
Potentilla recta  L. stor-fingerört
Prunus avium  L. fågelkörsbär, sötkörs
Puccinellia capillaris  (Lilj.) Jansen kustsaltgröe
Puccinellia distans  (Jacq.) Parl. saltgröe
Puccinellia maritima  (Huds.) Parl. strandgröe
Puccinellia phryganodes  (Trin.) Scribn. & Merr. mattgröe
Pulmonaria obscura  Dumort. vanlig lungört
Pulmonaria officinalis  L. fläckbladig nunneört
Pulmonaria officinalis ssp. obscura  (Dumort.) Murb.