Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden.
2:e uppl, Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  J [5]
 J 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Jasione montana  L. monke
Juncus alpinoarticulatus  Chaix kärrtåg
Juncus alpinus ssp. fuscoater  (Schreb.) H.Lindb
Juncus bufonius  L. kryptåg
Juncus macer  Gray