Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden.
2:e uppl, Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  I [8]
 I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ilex aquifolium  L. kristtorn
Illecebrum verticillatum  L. broskbägare
Inula conyzae  (Griess.) Meikle tretung-krissla
Iris sibirica  L. sibirisk svärdslilja
Iris spuria  L. dansk svärdslilja
Isoetes echinospora  Durieu taggsporigt braxengräs
Isoetes lacustris  L. vårtsporigt braxengräs
Isopyrum thalictroides  L. sippruta