Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden.
2:e uppl, Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  G [17]
 G 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Gagea lutea  (L.) Ker Gawl. vanlig vårlök
Galinsoga ciliata  (Raf.) S.F.Blake
Galium aparine  L. vitblommig snärjmåra
Galium hercynicum  orth. var.
Galium spurium ssp. vaillantii  (DC.) Gaudin grönblommig snärjmåra
Galium triandrum  Hyl.
Galium vaillantii  DC.
Genista germanica  L. tagg-ginst
Gentiana cruciata  L. hjärtgentiana
Gentiana purpurea  L. baggsöta
Gladiolus imbricatus  L. småblommig gladiolus
Globularia vulgaris  L. bergsskrabba
Glyceria fluitans  (L.) R.Br. vanligt mannagräs
Glyceria notata  Chevall. äkta mannagräs
Gymnadenia conopsea  (L.) R.Br. brudsporreblomma
Gymnadenia odoratissima  (L.) Rich. luktsporreblomma
Gypsophila paniculata  L. slöjblomma