Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden.
2:e uppl, Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [6]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Festuca brachyphylla  Schult. & Schult.f. arktisk rödsvingel
Festuca polesica  Zapal.
Festuca sabulosa  (Andersson) H.Lindb.
Ficaria verna  Huds. vanlig svalört
Filago arvensis  L. vanlig ullört
Fragaria viridis  Weston backsmultron, nejkon