Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svenska Utsädesföretagens Förening (SVUF) 2014: Sortlista skördeår 2015.
Svenska Utsädesföretagens Förening, Staffanstorp

http://www.svuf.se/sv/sortlista


Kopplade växtnamn  som börjar på  x [13]
 x 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
x Triticosecale rimpaui 'Borwo'  
x Triticosecale rimpaui 'Cando'  
x Triticosecale rimpaui 'Dinaro'  
x Triticosecale rimpaui 'Empero'  
x Triticosecale rimpaui 'KWS Fido'  
x Triticosecale rimpaui 'Milewo'  
x Triticosecale rimpaui 'Nagano'  
x Triticosecale rimpaui 'Nilex'  
x Triticosecale rimpaui 'Remiko'  
x Triticosecale rimpaui 'Sequenz'  
x Triticosecale rimpaui 'SW Falmoro'  
x Triticosecale rimpaui 'Tritikon'  
x Triticosecale rimpaui 'Tulus'