Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Juel, O, Junell, S. & Örtendahl, I. 1927: Semina selecta e messe anni 1926 ab Horto Upsaliensi oblata.
Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B., Uppsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  R [3]
 R 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Rumex altissimus  A.W.Wood
Rumex aucriculatus  (Wallr.) Murb.
Rumex occidentalis  S.Watson