Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Juel, O, Junell, S. & Örtendahl, I. 1927: Semina selecta e messe anni 1926 ab Horto Upsaliensi oblata.
Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B., Uppsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [5]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Potamogeton crispus  L.
Potamogeton gramineus  L.
Potamogeton panormitanus  Biv.
Potamogeton pectinatus  L.
Potamogeton pusillus  auct. non L.