Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Juel, O, Junell, S. & Örtendahl, I. 1927: Semina selecta e messe anni 1926 ab Horto Upsaliensi oblata.
Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B., Uppsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  E [3]
 E 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Echinodorus macrophyllus  (Kunth) Micheli
Echinodorus ranunculoides  (L.) Engelm.
Elisma natans  (L.) Buchenau