Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Juel, O, Junell, S. & Örtendahl, I. 1927: Semina selecta e messe anni 1926 ab Horto Upsaliensi oblata.
Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B., Uppsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  C [7]
 C 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Carex festiva  Dewey
Carex hirta  L.
Carex leersii  F.W.Schultz
Carex maritima  O.F.Müll. non Gunnerus
Carex nemorosa  Rebent. non Schrank
Carex paniculata  L.
Carex paradoxa  Willd. non J.F.Gmel.