Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Dahlberg, G. & Johansson, I. 1941: Svenskt Lantbrukslexikon.
Esselte, Stockholm

http://runeberg.org/lantblex


Kopplade växtnamn  som börjar på  x [2]
 x 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
x Triticale  Müntzing
x Triticosecale  A.Camus rågvete