Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Dahlberg, G. & Johansson, I. 1941: Svenskt Lantbrukslexikon.
Esselte, Stockholm

http://runeberg.org/lantblex


Kopplade växtnamn  som börjar på  E [17]
 E 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Eccremocarpus scaber  Ruiz & Pav. skönhetsranka
Elymus arenarius  L. A  V 
Elymus repens  (L.) Gould kvickrot, vitrot, äxing
Ephedra vulgaris  Rich. A  P  V 
Equisetum fluviatile  L. dyfräken, roxne, skäfte, åskäfte
Equisetum fluviatile var. limosum  (L.) Farw.
Equisetum hiemale  orth. var. A  V 
Equisetum hyemale  L. skavfräken, skavgräs, skäfte
Eremurus  M.Bieb. stepplilja
Eremurus 'Himrob'  
Erica carnea  L. snöljung, vårljung
Eriophorum  L. ängsull
Eryngium alpinum  L. alpädeltistel
Eryngium giganteum  M.Bieb. jätteädeltistel
Eryngium maritimum  L. martorn, strandtistel
Euphorbia epithymoides  L. färgtörel
Exoascus  Fuckel